Dịch Vụ

Để kiếm chút đỉnh trà nước cho anh em Quản Trị, Biên Tập, Dịch Giả. Chúng tôi có mở dịch vụ viết bài quảng bá các dịch vụ, công ty, nhãn hàng. Tuy nhiên chúng tôi xin phép được chọn lựa những dịch vụ, thương hiệu có những đóng góp công ích hoặc tích cực với sự phát triển của quê hương. Bài viết quảng bá đồng thời cũng trở thành tư liệu cho con cháu sau này có cái để nhìn lại.

Bài đăng trên So1.TN đồng thời cũng sẽ được xuất hiện trên hệ thống mạng xã hội liên kết với chúng tôi với hơn 10 triệu thành viên theo dõi. Do đó thông tin của quý đối tác sẽ được lan toả một cách rất nhanh chóng và chuẩn xác.

Về chi phí cho bài đăng quảng bá, xin vui lòng Liên Hệ Ban Quản Trị để được thông báo một mức phí hợp lý nhất.