Điều Khoản

Các tổ chức, cá nhân trên toàn thế giới có thể sử dụng lại thông tin từ chúng tôi vào bất cứ mục đích thương mại hoặc phi lợi nhuận đều phải được sự đồng ý của Webmaster. Thông tin liên lạc của chúng tôi được cập nhật tại mục Liên Hệ.

Quy định quyền riêng tư

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để bạn hiểu chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền đạt và sử dụng thông tin cá nhân như thế nào. Sau đây phác thảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Khi truy cập trang web, chúng tôi ​​(tổ chức sở hữu trang web này) sẽ tìm hiểu thông tin nhất định về bạn trong suốt quá trình truy cập của bạn.


Tương tự như các trang web thương mại khác, trang web của chúng tôi sử dụng một công nghệ chuẩn được gọi là cookie (xem giải thích dưới đây, Cookie?) Và nhật ký máy chủ Web để thu thập thông tin về cách trang web của chúng tôi được sử dụng. Thông tin thu thập qua cookie và nhật ký máy chủ Web có thể bao gồm ngày và thời gian truy cập, các trang đã xem, thời gian dành cho trang web của chúng tôi và các trang Web đã truy cập ngay trước và ngay sau khi trang Web, địa chỉ IP của bạn.

DoubleClick Cookie

Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên lượt truy cập trước của người dùng vào trang web của bạn. Việc sử dụng cookie của Google cho phép nó và các đối tác phân phối quảng cáo đến người dùng của bạn dựa trên lượt truy cập vào các trang web của bạn và / hoặc các trang web khác trên Internet.

Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie cho quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập vào trình quản lý tùy chọn quảng cáo. (Ngoài ra, bạn có thể hướng người dùng chọn không tham gia sử dụng các cookie của nhà cung cấp bên thứ ba cho quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập vào aboutads.info.)

Bạn có thể đọc thêm về Quảng cáo và Cookie của Google tại đây: http://www.google.com/policies/privacy/ads/

Cookie là gì?

Cookie là một tài liệu văn bản rất nhỏ, thường bao gồm một số nhận dạng duy nhất vô danh. Khi bạn truy cập một trang Web, máy tính của trang web đó yêu cầu máy tính của bạn cho phép lưu trữ tệp tin này trong một phần của ổ cứng được chỉ định cụ thể cho cookie. Mỗi trang web có thể gửi cookie của riêng bạn đến trình duyệt của bạn nếu sở thích trình duyệt của bạn cho phép, nhưng (để bảo vệ sự riêng tư của bạn) trình duyệt của bạn chỉ cho phép một trang web truy cập vào các cookie mà nó đã gửi cho bạn chứ không phải các cookie được gửi cho bạn bởi các trang web khác.

Các địa chỉ IP

Máy tính của bạn sử dụng địa chỉ IP mỗi lần bạn kết nối với Internet. Địa chỉ IP của bạn là một số được sử dụng bởi các máy tính trên mạng để xác định máy tính của bạn. Địa chỉ IP được tự động thu thập bởi máy chủ web của chúng tôi như là một phần của dữ liệu nhân khẩu học và tiểu sử được gọi là “dữ liệu lưu lượng truy cập” để dữ liệu (chẳng hạn như các trang web bạn yêu cầu) có thể được gửi cho bạn.


Thông tin Email


Nếu bạn chọn liên lạc với chúng tôi thông qua email, chúng tôi có thể giữ lại nội dung thư email của bạn cùng với địa chỉ email và phản hồi của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp sự bảo vệ tương tự cho các thông tin điện tử này mà chúng tôi sử dụng để duy trì thông tin nhận được trực tuyến, thư và điện thoại.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi như thế nào?

Nói chung, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cung cấp dịch vụ khách hàng và cung cấp các mặt hàng và dịch vụ khác cho khách hàng và khách hàng tiềm năng.

Chúng tôi ​​sẽ không nhận được thông tin nhận dạng cá nhân về bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi và thông tin đó sẽ không được bán hoặc chuyển sang các bên thứ ba không liên quan mà không có sự chấp thuận của người sử dụng vào thời điểm đó của bộ sưu tập.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin khi buộc phải làm như vậy, nói cách khác, khi chúng tôi tin tưởng rằng luật pháp đòi hỏi nó hoặc để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

Lưu ý đặc biệt về trẻ em

Trẻ em không đủ điều kiện để sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi yêu cầu trẻ vị thành niên (dưới 13 tuổi) không gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn chỉ có thể sử dụng trang web này cùng với sự cho phép và hướng dẫn của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn và truyền tải thông tin an toàn như thế nào?

Email không được công nhận là phương tiện truyền thông an toàn. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi qua email. Tuy nhiên, làm như vậy được cho phép, nhưng bạn có nguy cơ của riêng bạn. Một số thông tin bạn có thể nhập vào trang web của chúng tôi có thể được truyền an toàn thông qua một môi trường an toàn được gọi là Secure Sockets Layer, hoặc SSL. Thông tin thẻ tín dụng không bao giờ được truyền qua email.

Chúng tôi có thể sử dụng các chương trình phần mềm để tạo thống kê tóm tắt, được sử dụng cho các mục đích như đánh giá số lượng khách truy cập vào các phần khác nhau của trang của chúng tôi, thông tin nào là quan tâm nhất và ít quan tâm nhất, xác định các thông số kỹ thuật thiết kế kỹ thuật và xác định hệ thống hiệu suất hoặc các vấn đề khu vực.

Vì mục đích bảo mật trang web và để đảm bảo rằng dịch vụ này vẫn có sẵn cho tất cả người dùng, chúng tôi ​​sử dụng các chương trình phần mềm để theo dõi lưu lượng truy cập mạng để xác định những nỗ lực trái phép để tải lên hoặc thay đổi thông tin hoặc gây thiệt hại.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo. Tuy nhiên, xin hãy yên tâm rằng nếu chính sách của chúng tôi có thay đổi, cũng là hướng đến lợi ích cho người sử dụng.